dimecres, 30 de setembre del 2015

Un full en blanc: la ment en blanc (ai, ai!)

Ací teniu de nou el document que podeu utilitzar per a enfrontar-vos a l'elaboració d'un text escrit. Llegiu-lo amb atenció, per favor. Vos proporciona pautes i consells que vos vindran molt bé. També el podeu trobar al nostre site.
Açò és un bon resum que té publicat el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de la Universitat Jaume I:

Estratègies per a treballar l'expressió escrita

Per escriure bé, a més a més de dominar el codi escrit, cal saber utilitzar-lo en cada situació concreta.
Un bon escriptor ha de desenvolupar un ventall ampli i variat d'estratègies que li permeta expressar intel·ligiblement les seues idees: fer esquemes, escriure esborranys previs, rellegir, etc. En resum, ha de generar idees, enriquir-les, organitzar-les per a un lector determinat i traduir-les al codi escrit.
Així, per treballar l'expressió escrita convé que tingues en compte una sèrie d'estratègies de composició:
 • Determina l'emissor del text: qui escriu, quin paper representa.
 • Determina el destinatari del text, a quin lector o lectors va destinat.
 • Analitza la finalitat que ha de tenir el text.
 • Durant el procés de composició pensa en les característiques que té el text: a quin gènere pertany, quin suport utilitza, quin sentit vols donar-li.
 • Planifica l'estructura del text, fes un esquema, pren notes i reflexiona sobre tots aquests aspectes abans de començar a redactar.
 • Rellegeix els fragments que has escrit per avaluar si corresponen a la imatge mental que tens del text, al pla que t'havies fet prèviament, i també per enllaçar les frases que escriuràs després amb les anteriors.
 • Distribueix el text en paràgrafs.
 • Relaciona les proposicions que has escrit prèviament mitjaçant connectors.
 • Assegura la continuïtat semàntica mitjançant procediminents de repetició i substitució (pronoms, sinònims, hiperònims, elisions, etc.)
 • Revisa, fes-ne les correccions que consideres necessàries i reformula el que no et semble coherent.
 • Si tens dubtes sobre l'estructura del text, l'ortografia d'una paraula, la forma d'un verb o necessites buscar un sinònim pots consultar els llibres, les gramàtiques i/o els diccionaris que trobaràs a les prestageries.
M. Josep Soldevila Blasco
Assessoria de català

Què és un mapa conceptual?

Doncs podria ser açò:És una representació gràfica que té com a objectiu la plasmació de la interrelació de les idees o conceptes que una persona té sobre un tema. Ací teniu més informació teòrica sobre el que són els mapes conceptuals.


dijous, 10 de setembre del 2015

Comencem a conéixer-nosUn mestre o una mestra ha de conéixer el seu alumnat. És premissa fonamental perquè la cosa vaja bé, perquè els objectius es puguen aconseguir, perquè l'ensenyament i aprenentatge arriben a la meta. Per això, vos demane que ompliu sincerament aquest qüestionari. No és molt el que haureu d'explicar-me però tota pedra fa paret i per algun lloc s'ha de començar. No oblideu de tancar quan acabeu:


Grup tancat de Facebook

https://www.facebook.com/groups/259120807524508/
Grup tancat de Facebook