dilluns, 12 d’octubre del 2015

Les conjugacions verbals regulars

Com heu pogut comprovar, les conjugacions 1a (PARLAR) i 3a incoativa (PARTIR) són les que compten amb més verbs. Així, dominar estes dos conjugacions implicarà dominar una gran part dels verbs que haureu d’utilitzar. No podeu fallar!

  • En la 1a conjugació hi ha, però, dos verbs irregulars ANAR i ESTAR, que presenten irregularitats només en alguns temps com ara:
             vaig, vas, va, van
             aniré, aniràs, anirà, anirem, anireu, aniran (i no *anaré)
             aniria, aniries, aniria, aniríem, aníreu, anirien (i no *anaria)
             vaja, vages, vaja, vagen
             vés, aneu

             estic, estàs, està, estan
             estiga, estigues, estiga, estiguem, estigueu, estiguen
             estigues, estigueu

  • La 2a conjugació té molt poquets verbs. Però heu de vigilar perquè, col·loquialment, n’hi ha un grapat que s’han convertit en verbs de la 3a conjugació i açò cal corregir-ho: interrompre, admetre, percebre, rebre, batre.
  • La 3a conjugació incoativa presenta dos maneres diferents de conjugar-se en els temps que contenen l’increment –ix–: partixes, partix, partixen o parteixes, parteix, parteixen. En valencià, però, SEMPRE cal pronunciar-los sense la e. Pots escriure’ls de la manera que et resulte més fàcil, tot i que trobaràs més sovint les formes escrites amb e. La resta de persones amb l’increment són partisc, partisca, partisques, partisquen. Observa que la tercera conjugació conté molts verbs derivats d’adjectius o noms: arredonir, enfortir, acovardir, avergonyir, entristir, garantir, etc
Detalls:

1. Alerta amb els canvis ortogràfics que presenten alguns verbs:

       comença, comences, comenceu, etc. 
       menja, menges, mengeu, etc.
       juga, jugues, jugueu, etc.

2. Alerta amb les dièresis dels verbs acabats en –air, –eir, –uir: lluïx, conduïx, agraïm, agraïu, etc. Sempre que la “i” siga tònica cal posar-hi dièresi. En canvi, si les regles d’accentuació obliguen a escriure un accent, no s’hi posarà dièresi: lluïsc, lluïxes, lluïx, lluïm, lluïu, lluïxen; lluïa, lluïes, lluïa, lluíem, lluíeu, lluïen; lluïsca, lluïsques, lluïsca, lluïm, lluïu, lluïsquen; lluïra, lluïres, lluïra, lluírem, lluíreu, lluïren, etc.

3. Alerta amb verbs com ara extingir, distingir que sonen amb so de llegir, fugir i, per tant, s’escriuen amb “g”, sense “u”.
FAENA!

     Si voleu repassar els verbs regulars, podeu llegir i fer les activitats següents:
          a) LP 1: pàgines 48-51, activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
          b) LP 2: pàgines 40-42, activitats 1, 2, 3.
          c) Va de bo! B1: pàgines 14-15, activitats 8, 9, 10.
          d) Va de bo! B1 quadern d’activitats: pàgina 24, activitats MS5, MS6, MS7 i MS9.