dijous, 26 de novembre de 2015

Alhora no és igual que a l'hora

(Font: Gramàtica Zero)