dijous, 12 de novembre de 2015

El CD de persona no porta, en general, la preposició A

(Font: Gramàtica Zero)