dimarts, 24 de novembre de 2015

Per què o per a què? Perquè...

(Font: Gramàtica Zero)