dijous, 12 de novembre de 2015

Amb tota probabilitat

(Font: Gramàtica Zero)