dissabte, 28 de novembre del 2015

Si no / sinó

(Font: Gramàtica Zero)