dimecres, 25 de novembre del 2015

Davall, baix, sota

(Font: Gramàtica Zero)