dimarts, 17 de novembre del 2015

Futur imminent

(Font: Gramàtica Zero)