dimarts, 17 de novembre de 2015

Futur imminent

(Font: Gramàtica Zero)