dilluns, 30 de novembre del 2015

Expressió del temps
(Font: Gramàtica Zero)