divendres, 20 de novembre de 2015

El pronom HO

(Font: Gramàtica Zero)