divendres, 20 de novembre del 2015

El pronom HO

(Font: Gramàtica Zero)